Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego HouseofTiles

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia wstępne

§ 2 Definicje

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 4 Wymogi techniczne

§ 5 Zakupy w Sklepie

§ 6 Płatności

§ 7 Realizacja Zamówienia

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 10 Reklamacje

§ 11 Dane osobowe

§ 12 Zastrzeżenia

 

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy House of Tiles, dostępny pod adresem internetowym www.houseoftiles.pl, prowadzony jest przez IRYDA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 14/15, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470638, numer NIP: 678 314 82 29, REGON: 122900485.

 

§ 2

DEFINICJE

Cena – oznacza cenę Produktu brutto, wyrażoną są w złotych polskich i umieszczoną w ramach informacji o Produkcie na Stronie Internetowej Sklepu. Ceny uwzględniają podatek VAT, lecz nie uwzględniają Kosztów Dostawy.

Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Kuriera, Produktu określonego w Zamówieniu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument –osoba fizyczna dokonująca czynności ze Sprzedawcą, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez  Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.

Koszt Dostawy – opłata za Dostawę produktu do Kupującego. Koszty realizacji Dostawy Zamówienia są podane w Sklepie Internetowym HouseofTiles podczas składania Zamówienia przez Kupującego. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w złotych polskich oraz jest kwotą brutto.

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Produkt – towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego HouseofTiles.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w sklepie, w szczególności glazura, terkota, gres szkliwiony, kamień naturalny i inne dostępne w sklepie.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę HouseofTiles.

Sprzedawca – IRYDA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Raszyńskiej 14/15, 05-500 Piaseczno, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470638, numer NIP: 678 314 82 29, REGON: 122900485.

 

Zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Kupującego obejmująca nabycie wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu Zamówienia.

 

§ 3

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: IRYDA Sp. z o.o, ul. Raszyńska 14/15, 05-500 Piaseczno

1.  Adres e-mail: sklep@houseoftiles.pl

2. Telefon: + 48 577 077 042

3. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

4. Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00.

 

§ 4

WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

Urządzenie z dostępem do Internetu, urządzenie powinno posiadać ekran o minimalnej rozdzielczości 1024x768;

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

2. Dla złożenia Zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

3. UWAGA! Zdjęcia oferowanych przedmiotów zostały wykonane w taki sposób, aby jak najbardziej oddać kolor, fakturę i detale graficzne na powierzchni płytki. Jednak prosimy wziąć pod uwagę, że bardzo duży wpływ na odbiór koloru płytek mają warunki oświetleniowe w pomieszczeniu, w którym będą montowane.

4. Sprzedawca wskazuje, że Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują zagrożenia wynikające z publicznego charakteru sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności Kupujący stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§ 5

ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są podawane w polskich złotych i są całkowitymi cenami brutto za Towar, zawierają 23% podatek VAT. Cena podana przy każdym z oferowanych Towarów nie zawiera Kosztów Dostawy.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Towar oraz Koszty Dostawy Towaru.

3. Wybrany do kupienia Towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru oraz metodę płatności za Zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym Zamówieniu.

9. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania do oferty i wycofywania Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania promocji na Towary oferowane w Sklepie. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień oraz potwierdzonych do realizacji.

§ 6

PŁATNOŚCI

1. Za złożone Zamówienie można zapłacić:

a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Za pośrednictwem platformy płatniczej: przelewy24.pl

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za Zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie Zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

4. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o dokonaniu płatności za zamówione Towary. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie, w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży.

5. Jest możliwe złożenie Zamówienia z płatnością za pobraniem, w tym przypadku do wartości zamówienia jest doliczana opata w wysokości 20 PLN brutto.

6. Kwota zamówienia za pobraniem nie może przekraczać  9 999,00 zł

§ 7

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Towaru bez wad.

2. Kalibracja i odcień płytek – gwarantujemy, że w ramach jednego indeksu Towarowego zachowanie tego samego odcienia oraz kalibracja dla płytek nierektyfikowanych. W przypadku łączenia płytek nierektyfikowanych z jednej kolekcji, ale w różnych kolorach, konieczne jest zaznaczenie w uwagach podczas składania Zamówienia.

3. W ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia kupujący otrzyma informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – potwierdzając tym samym dostępność zakupionych Produktów.

Z uwagi na specyfikę sprzedawanych Towarów każde Zamówienie jest weryfikowane w celu prawidłowej kompletacji zakupionych Towarów, a szczególnie weryfikacji takich parametrów jak gatunek, nr partii produkcyjnej, odcień i kalibracja (lub grupa wymiarowa).

Po otrzymaniu potwierdzenia o dostępności Towarów i prawidłowo złożonego Zamówienia w terminie 3 dni roboczych Kupujący powinien zapłacić za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i jest anulowana.

4. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu pełnej kwoty wartości Zamówienia na koncie Sprzedawcy. Wysyłka Towarów jest realizowane w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.

5. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

7. Dowodem dokonania zakupu jest Faktura VAT lub paragon.

8. Kupujący dokonując zakupu w Sklepie upoważnia automatycznie Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres mailowy.

9. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazanie przez Kupującego podczas składania Zamówienia adresu dostawy.

Dostawa i transport do odbiorcy

10. Płytki ceramiczne niezależnie od ilości zawsze są wysyłane na palecie. W przypadku mozaik i dekoracji (listew) o wadze do 25 kg możliwa jest wysyłka paczką.

11. Termin dostawy może się wydłużyć z przyczyn od nas niezależnych. Kupujący jest informowany telefonicznie lub mailowo o zaistniałej sytuacji.

12. Transporty są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 i nie ma możliwości umawiania transportu na konkretną godzinę. Kurier przed dostarczeniem Towaru kontaktuje się telefonicznie. W przypadku braku kontaktu próba dostarczenia Towaru nastąpi następnego dnia.

13. Uwaga! Podczas realizacji dostawy kurier nie ma obowiązku wniesienia Towarów dostarczonych na palecie. Cena za transport Towaru nie obejmuje rozładunku jak i wniesienia Towaru. Zamówienia paletowe realizowane są autem dostawczym z ruchomą windą. Transport wykonywany jest nie dalej niż do drzwi wjazdowych (bramy) budynku wskazanego w adresie dostawy i nie dalej niż do miejsca do jakiego może bez przeszkód i bezpiecznie dojechać samochód transportowy bez stosowania wyładunku i załadunku Towaru. Adres dostawy musi być uprzednio odpowiednio przygotowany i dostępny dla samochodu transportowego. W przeciwnym razie transport będzie zakończony w miejscu do jakiego może bezpiecznie dojechać samochód transportowy. Kurier posiada wózek paletowy, ale Towar może przetransportować do pierwszej napotkanej przeszkody architektonicznej – wystarczy, że to będzie krawężnik lub inna przeszkoda, której nie jest w stanie pokonać obciążony wózek paletowy. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik kuriera pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego HouseofTiles przez kuriera, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.

Ważne przy odbiorze Towaru

14. Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić w obecności kuriera czy nie ma uszkodzeń. W przypadku Towarów dostarczonych na paletach należy je dokładnie obejrzeć z zewnątrz czy paleta, opakowania nie posiadają zewnętrznych uszkodzeń. Jeżeli odbierający przesyłkę stwierdzi, że przesyłka nie budzi żadnych zastrzeżeń to na liście przewozowym wpisuje „Towar przyjąłem”.

15. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych palety, opakowań Towaru lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem. Prosimy o sporządzenie protokołu. Oraz wpisanie stosownej adnotacji na liście przewozowym. Prosimy o przesłanie sporządzonego protokołu drogą mailową na adres sklepu sklep@houseoftiles.pl (w tytule wiadomości wpisujemy „Reklamacja” i numer Zamówienia). Opisanie sytuacji i dołączenie fotografii uszkodzonej palety i Towaru przed jej otwarciem i po otwarciu. Wszystkich czynności dokonujemy w obecności kuriera firmy spedycyjnej. Niedopełnienie powyższych zaleceń zwykle skutkuje odrzuceniem roszczeń reklamacyjnych.

Współpracujemy z firmą PEKAES.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni licząc od dnia Dostawy bez konieczności podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru.

b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty Dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Sprzedawca prosi o zwracanie Towaru na adres: xxx niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie Towaru w Sklepie lub podczas składania Zamówienia.

§ 9

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Konsumentowi oraz osobą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że zakupiony towar nie jest bezpośrednio związany z charakterem prowadzonej działalności.

§ 10

REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy.

5. W przypadku niektórych reklamacji niezbędne jest ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru w miejscu ich zamontowania lub przechowywania przez Kupującego. Ustalenie ze Sprzedawcą terminu oględzin reklamowanego Towaru powinno nastąpić telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail.

6. Jeśli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.

7.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

§ 11

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 12

ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie Zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji Zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego..

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. Regulamin ważny od dnia 1 czerwca 2021r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ...................................................................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta ...................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ..............................................